25 – 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2000 (ΑΙΘΟΥΣΑ- BALLROOM A)

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρωϊνό διάλειμμα

Στρογγυλό Τραπέζι Νο 1: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γιγής Π. (Ελλάδα), Αθάνατος Ο. (Κύπρος)

Νάτσης Κ. (Θεσσαλονίκη): Σχέση των ανατομικών δομών και των κακώσεων του γόνατος.

Γκοδόλιας Γ. (Κομοτηνή): Κακώσεις των δυναμικών στατικών στοιχείων του γόνατος.

Νικολάου Π. (Αθήνα): Κακώσεις των δυναμικών στοιχείων του γόνατος

Πορφυριάδου Α. (Θεσσαλονίκη): Λειτουργική αποκατάσταση.

Keylecture: from the Lab to the Track: “The role of doctor and trainer”

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χριστοδουλάκης Κ. (Κύπρος)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Bachl N. (Austria)

Μεσημεριανό διάλειμμα

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Στρογγυλό Τραπέζι Νο 2: ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Π. Σπανός (Ελλάδα), Αγγελίδης Ν. (Κύπρος), Νικολαϊδης Π. (Κύπρος): Αιφνίδιος θάνατος κατά την άσκηση. Παρχαρίδης Γ. (Θεσσαλονίκη): Καρδιομυοπάθειες και άσκηση.

Ζαβρός Γ. (Κύπρος): Συγγενείς καρδιοπάθειες και άσκηση.

Σπανός Π. (Θεσσαλονίκη): Άσκηση σε ασθενείς μετά από καρδιαγγειακή εγχείρηση.

Διάλειμμα καφέ

Στρογγυλό Τραπέζι Νο 3: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Δεληγιάννης Α. (Ελλάδα), Σπανός Ν. (Κύπρος)

Τοκμακίδης Σ. (Θεσσαλονίκη): Άσκηση σε ασθενείς με παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη.

Νικολαϊδης Ε. (Κύπρος): Άσκηση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Πέτρου Π. (Κύπρος): Οστεοπόρωση- άσκηση- οστική πυκνότητα

Κουϊδη Ε. (Θεσσαλονίκη): Άσκηση σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Εναρκτήρια Τελετή

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2000 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΑΜΑΣ

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Πρωϊνό διάλειμμα

Εργαστήρι Νο 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κέλλης Σ. (Ελλάδα), Σχίζας Κ. (Κύπρος)

Μιχαηλίδης Μ. (Κύπρος): Ο ρόλος του κέντρου αθλητικών ερευνών:

Η Κυπριακή εμπειρία.

Δογάνης Γ. (Θεσσαλονίκη): Σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης της ψυχολογίας αθλητών υψηλού επιπέδου.

Μαριδάκη Μ. (Αθήνα): Άξιολόγηση αντοχής.

Ταξιλδάρης Κ. (Κομοτηνή): Αξιολόγηση δύναμης.

Τζώρτζης Σ. (Κύπρος): Προπονητικός σχεδιασμός αθλητών υψηλού επιπέδου.

Μεσημεριανό διάλειμμα

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Εργαστήρι Νο 2: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κλεισούρας Β. (Αθήνα), Μιχαηλίδης Ντ. (Κύπρος)

Τοκμακίδης Σ. (Θεσσαλονίκη): Αξιολόγηση αθλητών υψηλού επιπέδου και ψυχολογικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ανίχνευση ταλέντων.

Σχίζας Κ. (Κύπρος): Ιατρική αξιολόγηση των αθλητών: ενδείξεις αντενδείξεις για άθληση.

Ροντογιάννης Γ. (Θεσσαλονίκη): Η συμβολή των παρακλινικών εξετάσεων στην αξιολόγηση των αθλητών.

Μιχαηλίδης Μ. (Κύπρος): Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων από τον προπονητή.

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2000 (ΑΙΘΟΥΣΑ- BALLROOM A)

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρωϊνό διάλειμμα

Στρογγυλό Τραπέζι Νο 4: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γκοδόλιας Γ. (Ελλάδα), Σαββίδης Λ. (Κύπρος)

Νάτσης Κ. (Θεσσαλονίκη): Σχέση των ανατομικών δομών και των κακώσεων της ποδοκνημικής.

Μπελετσιώτης Α. (Θεσσαλονίκη): Κακώσεις των στατικών στοιχείων της ποδοκνημικής.

Τερζίδης Ι. (Θεσσαλονίκη): Κακώσεις των δυναμικών στοιχείων της ποδοκνημικής.

Χριστοδούλου Ν. (Κύπρος): Λειτουργική αποκατάσταση.

Keylecture: Training and over training

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. Αγγελίδης (Κύπρος)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Yarom Y. (Israel)

Μεσημεριανό διάλειμμα

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Στρογγυλό Τραπέζι Νο 5: DOPING

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ραπτοπούλου- Γιγή Μ. (Ελλάδα), Χριστοδουλάκης Κ. (Κύπρος),

Μούγιος Β. (Θεσσαλονίκη): Εργογόνα βοηθήματα «νόμιμα» ή μη.

Γεωργακόπουλος Κ. (Αθήνα): Μέθοδοι προσδιορισμού ουσιών Doping.

Ραπτοπούλου- Γιγή Μ. (Θεσσαλονίκη): Ηπατοτοξικές βλάβες φαρμάκων.

Κανάρη Π. (Κύπρος): Έλεγχος doping- Η Κυπριακή πραγματικότητα.

Απογευματινό διάλειμμα

Στρογγυλό Τραπέζι Νο 6: ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κιουρμουρτζόγλου Ε. (Ελλάδα), Λαγούδης Σ. (Κύπρος)

Γρούϊος Γ. (Θεσσαλονίκη): Επιλογή ταλέντων υψηλών επιδόσεων.

Κοτζαμανίδης Χρ. (Θεσσαλονίκη): Νευρομυϊκός έλεγχος των κινήσεων.

Διέτης Α. (Κύπρος): Κεντρικός συντονισμός των κινήσεων.

Σ. Κέλλης (Τρίκαλα): Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων.

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2000 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΑΜΑΣ)

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Πρωϊνό διάλειμμα

Εργαστήρι Νο. 3: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Μυλωνάς Α. (Θεσσαλονίκη), Α. Δημητρίου (Κύπρος)

Χασαπίδου Μ. (Θεσσαλονίκη): Πηγές ενέργειας και άσκηση

Παύλου Κ. (ΕΚΑΕ Αθήνα): Προαγωνιστικό γεύμα

Βιταμίνες και άσκηση

Νερό και άσκηση

Μεσημεριανό διάλειμμα

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Εργαστήρι Νο 4: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Νάτσης Κ. (Ελλάδα), Λοίζου Λ. (Κύπρος)

Τερζίδης Ι. (Θεσσαλονίκη): Οργάνωση ιατρείου αγωνιστικού χώρου-

Ρόλος ιατρού ομάδος.

Παπαστεργίου Σ. (Θεσσαλονίκη): Αντιμετώπιση καταγμάτων.

Δημητρίου Α. (Κύπρος): Κακώσεις θώρακα.

Σπανός Ν. (Κύπρος): Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις της σπονδυλικής στήλης.

Ανδρέου Α. (Κύπρος): Καρδιακή ανακοπή και η τεχνική της ανάνηψης.

Πρακτική εφαρμογή σε ομοιώματα από τους Συνέδρους.

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ & 2ου ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ