Πρόεδρος:
Μ. Σγάντζος

Α’ Αντιπρόεδρος:
Κ. Νάτσης

Β’ Αντιπρόεδρος:
Ν. Ράικος

Γεν. Γραμματέας:
Ν. Οτουντζίδης

Ειδ. Γραμματέας:
Σ. Γιακουμάκης

Ταμίας:
Ν. Σύρμος

Εφ. Βιβλιοθήκης:
Μ. Διδάγγελος

Μέλη:
Κ. Γκανάτσιος
Χ. Λυρτζής
Θ. Μιχαήλ
Ν. Ξυλούρης
Δ. Παγωνίδης
Μ. Πιάγκου
Ι. Τερζίδης
Τ. Τότλης

 

Διοικητικό Συμβούλιο