Κωνσταντίνος Νάτσης MD, PhD, BSc
Τηλ.: 2310 999681
Fax: 2310 999334
e-mail: natsis@med.auth.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος
Τ.Θ. 1616
54124 Θεσσαλονίκη