ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΕΕ - ΟΤΕΜΑΘ 2012
10ο Διεθνές Αθλητιατρικό Συνέδριο
9ο Διεθνές Αθλητιατιατρικό Συνέδριο
ΗΕΜΡΙΔΑ ΑΕΕ - ΟΤΕΜΑΘ 2005