Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 8 ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και στο 5 ου Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο.

Η Οργανωτική και η Επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αφενός μεν να καλυφθεί όλη η θεματολογία της Αθλητιατρικής και αφετέρου να δώσει την δυνατότητα σε νέους επιστήμονες μέσα από τις ελεύθερες ανακοινώσεις να προβάλλουν το επιστημονικό τους έργο.

Επιπλέον η επιτυχημένη συνεργασία μας με την Αθλητιατρική Εταιρεία της Κύπρου έδωσε και δίνει την δυνατότητα της επιστημονικής ανταλλαγής απόψεων και ιδεών πάνω στο κοινό μας αντικείμενο.

Για το συγκεκριμένο συνέδριο προγραμματίστηκαν 12 στρογγυλά τραπέζια, 7 διαλέξεις, ένα δορυφορικό συμπόσιο, μία συνεδρία με αντιπαράθεση, μια συνεδρία με την σπουδή ενδιαφερόντων περιπτώσεων που αφορούν την Αθλητιατρική πράξη, 99 προφορικές ανακοινώσεις και 66 αναρτημένες ανακοινώσεις.

Η επιτυχία όμως ενός συνεδρίου δεν εξαρτάται μόνο από τον προγραμματισμό των επιστημονικών θεμάτων αλλά πολύ περισσότερο οφείλεται στην δική σας ενεργό συμμετοχή όπου με τις επιστημονικές παρεμβάσεις και συζητήσεις θα αναδείξετε την ποιότητα του συνεδρίου.

Σας καλούμε λοιπόν όλους να πλαισιώσετε με ενδιαφέρον τις δραστηριότητες του συνεδρίου και σας ευχόμαστε η παραμονή σας στους συνεδριακούς χώρους να είναι ευχάριστη και αποδοτική.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς,

Για την Οργανωτική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
Ο Γ . Γραμματέας

Κωνσταντίνος Νάτσης
Επικ .
Καθηγητής

Τερζίδης Ιωάννης