President:
S. Galitsanos
A' Vice-President:
K. Natsis
B' Vice-President:
S. Apostolidis
Gen. Secretary:
Ch. Lyrtzis
Ass. Secretary:
G. Sofidis
Treasurer:
I. Asouchidou
Librarian Supervisor:
N. Anastasopoulos
Members:

S. Giakoumakis
G. Godolias
M. Piagkou
A. Porfiriadou
M. Sgantzos
I. Terzidis
T. Totlis
S. Totska